”Toimintaterapiassa yhdistyvät tiede, luovuus ja myötätunto.”

-J.Kensky

Toimintaterapia FysTopissa

Toimintaterapia on kuntoutusta, joka perustuu toimintaterapeutin ja asiakkaan sekä hänen lähipiirin tiiviiseen yhteistyöhön ja ennen muuta toiminnan terapeuttiseen käyttöön.
Terapiasta saa tukea ja apua silloin, kun jokin kehistysviive, -vamma tai sairaus haittaa toimintakykyä ja arjessa suoriutumista. 

FysTop Oy toteuttaa yksilötoimintaterapiaa joko toimitiloissa tai asiakkaan omassa arkiympäristössä.

Terapiatilamme mahdollistaa kaikenikäisten asiakkaiden terapian toteutuksen terapiavälineistön ja harjoituskeittiön avulla.

Saija-Maria Vainio-Hynnilä, vastaava toimintaterapeutti ja fysioterapeutti

fystop-toimintaterapiatila2

Kuinka päästä asiakkaaksi?

Toimintaterapiaan asiakkaaksi voi päästä joko kunnan, erikoissairaanhoidon tai vakuutusyhtiön myöntämällä maksusitoumuksella. Toimintaterapian voi maksaa myös asiakas itse. 

Kunnan maksaman toimintaterapiajakson taustalla on terveyskeskuksen kuntoutustyöryhmä, joka päättää maksusitoumuksesta toimintaterapiaan. Vakuutusyhtiön maksusitoumuksella tulevalla on usein taustalla liikenne- tai työtapaturma. Tällöin erikoissairaanhoidon tai perusterveydenhuollossa tehdyn kuntoutussuunnitelman perusteella vakuutusyhtiö myöntää terapian. Toimintaterapiaan voi hakeutua myös ilman maksusitoumusta, jolloin asiakas maksaa terapiakäynnit itse.

 

Kysy lisää soittamalla 0400 987 841 tai sähköpostilla
saija-maria.vainio-hynnila(at)fystop.fi.

Saija-Maria Vainio-Hynnilä

Toimintaterapeutiksi olen valmistunut kymmenen vuotta sitten. Kokemukseni terapiatyöstä olen saanut eri ikäisten asiakkaiden kanssa toimien yksityissektorilla. Toimintaterapeuttina olen empaattinen, jämäkkä, herskyvä ja ratkaisukeskeinen vierelläkulkija. Tavoitteena terapiassa on antaa välineitä ja mahdollisuuksia kehittymiseen sekä kuntoutumiseen.

Toimintaterapiavälineitä
Fystopin toimintaterapian iPad-terapiapalikoiden kanssa
Käsi, jossa toiintaterapian apuväline
Toimintaterapia käynnissä
Toimintaterapia käynnissä
Toimintaterapia käynnissä